563 Suleika

tiểu hành tinh

563 Suleika là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu S. Tiểu hành tinh này do Paul Götz phát hiện ngày 6.4.1905 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Suleika trong tác phẩm Westöstlicher, tập hợp các bài thơ trữ tình của Johann Wolfgang Goethe[1].

563 Suleika
Khám phá
Khám phá bởiPaul Götz
Ngày phát hiện6 tháng 4 năm 1905
Tên định danh
1905 QK
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 6 tháng 3 năm 2006 (JD 2453800.5)
Cận điểm quỹ đạo309.798 Gm (2.071 AU)
Viễn điểm quỹ đạo501.545 Gm (3.353 AU)
405.671 Gm (2.712 AU)
Độ lệch tâm0.236
1631.068 d (4.47 a)
17.83 km/s
346.900°
Độ nghiêng quỹ đạo10.248°
85.462°
336.640°
Đặc trưng vật lý
Kích thước53.3 km
Khối lượng~1.6×1017 kg
Mật độ trung bình
2.0? g/cm³
~0.0149 m/s²
~0.0282 km/s
? d
Suất phản chiếu0.10?
Nhiệt độ~169 K
Kiểu phổ
S
8.50

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi