564 Dudu

tiểu hành tinh

564 Dudu

Tên
Tên Dudu
Tên chỉ định 1905 QM
Phát hiện
Người phát hiện Paul Götz
Ngày phát hiện 9 tháng 5 năm 1905
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.272
Bán trục lớn (a) 2.753 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.003 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.502 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.567 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 17.957°
Kinh độ (Ω) 70.884°
Acgumen (ω) 214.763°
Độ bất thường trung bình (M) 322.646°

564 Dudu là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Paul Götz phát hiện ngày 9.5.1905 ở Heidelberg và được đặt theo tên Dudu, nhân vật trong tiểu thuyết triết lý Also sprach Zarathustra của Friedrich Nietzsche[1].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi