5656 Oldfield

tiểu hành tinh

5656 Oldfield (A920 TA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1920 bởi W. BaadeBergedorf. Nó được đặt tên của Mike Oldfield.[1]

Oldfield
Khám phá
Khám phá bởiW. Baade
Nơi khám pháBergedorf
Ngày phát hiện8 tháng 10 năm 1920
Tên định danh
5656
Đặt tên theo
Mike Oldfield
A920 TA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8145797
Viễn điểm quỹ đạo3.1047995
Độ lệch tâm0.2622729
1409.0256153
286.93500
Độ nghiêng quỹ đạo4.02118
248.97859
83.01704
Đặc trưng vật lý
13.6

Tham khảo sửa

  1. ^ “Oldfield 5656”. Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2008.

Liên kết ngoài sửa