569 Misa

Tên
Tên Misa
Tên chỉ định 1905 QT
Phát hiện
Người phát hiện J. Palisa
Ngày phát hiện 27 tháng 7 năm 1905
Nơi phát hiện Viên
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Lệch tâm (e) 0.183
Bán trục lớn (a) 2.657 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.170 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.143 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.330 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.296°
Kinh độ (Ω) 301.987°
Acgumen (ω) 141.821°
Độ bất thường trung bình (M) 302.938°

569 Misa là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được J. Palisa phát hiện ngày 27.7.1905 ở Viên và được đặt theo tên Misa, vị thần trong đạo Orphism thời cổ Hy Lạp[1]. Tên của tiểu hành tinh này được dùng để đặt cho nhóm tiểu hành tinh Misa[2]

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa