5717 Damir

tiểu hành tinh

5717 Damir (1982 UM6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1982 bởi Karachkina, L. G.Nauchnyj.

Damir
Khám phá
Khám phá bởiKarachkina, L. G.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện20 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định5717
1982 UM6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8775342
Viễn điểm quỹ đạo2.9146782
Độ lệch tâm0.2164228
Chu kỳ quỹ đạo1354.7449264
Độ bất thường trung bình7.92464
Độ nghiêng quỹ đạo2.27387
Kinh độ của điểm nút lên355.48900
Acgumen của cận điểm335.80707
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.4

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi