571 Dulcinea

tiểu hành tinh

571 Dulcinea

Tên
Tên Dulcinea
Tên chỉ định 1905 QZ
Phát hiện
Người phát hiện Paul Götz
Ngày phát hiện 4 tháng 9 năm 1905
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.242
Bán trục lớn (a) 2.410 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.826 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.994 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.741 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.227°
Kinh độ (Ω) 3.264°
Acgumen (ω) 27.611°
Độ bất thường trung bình (M) 231.336°

571 Dulcinea là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu R.

Tiểu hành tinh này do Paul Götz phát hiện ngày 4.9.1905 ở Heidelberg và được đặt theo tên Dulcinea, nhân vật trong tiểu thuyết Don Quixote của Miguel de Cervantes[1]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa