572 Rebekka

tiểu hành tinh

572 Rebekka

Tên
Tên Rebekka
Tên chỉ định 1905 RB
Phát hiện
Người phát hiện Paul Götz
Ngày phát hiện 19 tháng 9 năm 1905
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.158
Bán trục lớn (a) 2.400 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.022 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.778 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.718 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 10.569°
Kinh độ (Ω) 194.718°
Acgumen (ω) 192.147°
Độ bất thường trung bình (M) 292.702°

572 Rebekka là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Paul Götz phát hiện ngày 19.9.1905 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Rebekka, một phụ nữ trẻ ở Heidelberg[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi