573 Recha

tiểu hành tinh

573 Recha

Tên
Tên Recha
Tên chỉ định 1905 RC
Phát hiện
Người phát hiện M. F. Wolf
Ngày phát hiện 19 tháng 9 năm 1905
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.117
Bán trục lớn (a) 3.012 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.660 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.364 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.227 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 9.837°
Kinh độ (Ω) 343.045°
Acgumen (ω) 30.783°
Độ bất thường trung bình (M) 19.612°

573 Recha là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Eos[1].

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 19.9.1905 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Recha, nhân vật trong vở kịch Nathan the Wise của Gotthold Ephraim Lessing, một nguồn khác cho rằng nó được đặt theo tên thành phố Recha của Palestine[2]

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa