575 Renate

tiểu hành tinh

575 Renate

Tên
Tên Renate
Tên chỉ định 1905 RE
Phát hiện
Người phát hiện M. F. Wolf
Ngày phát hiện 19 tháng 9 năm 1905
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.127
Bán trục lớn (a) 2.555 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.230 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.879 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.083 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 15.027°
Kinh độ (Ω) 349.887°
Acgumen (ω) 333.642°
Độ bất thường trung bình (M) 195.543°

575 Renate là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Maria[1]. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 19/09/1905 ở Heidelberg và được đặt tên là Renate, có lẽ do gợi ý từ 2 chữ RE trong tên tạm thời của nó[2]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi