576 Emanuela

tiểu hành tinh

576 Emanuela

Tên
Tên Emanuela
Tên chỉ định 1905 RF
Phát hiện
Người phát hiện Paul Götz
Ngày phát hiện 22 tháng 9 năm 1905
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.198
Bán trục lớn (a) 2.982 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.390 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.574 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.150 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 10.230°
Kinh độ (Ω) 300.035°
Acgumen (ω) 26.639°
Độ bất thường trung bình (M) 143.443°

576 Emanuela là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Paul Götz phát hiện ngày 22.9.1905 ở Heidelberg và được đặt theo tên Emanuela, một người bạn của Paul Götz[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi