577 Rhea

tiểu hành tinh

577 Rhea

Tên
Tên Rhea
Tên chỉ định 1905 RH
Phát hiện
Người phát hiện M. F. Wolf
Ngày phát hiện 20 tháng 10 năm 1905
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.153
Bán trục lớn (a) 3.114 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.639 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.590 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.496 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.299°
Kinh độ (Ω) 328.680°
Acgumen (ω) 332.353°
Độ bất thường trung bình (M) 105.508°

577 Rhea là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 20.10.1905 ở Heidelberg và được đặt theo tên Rhea, một trong các nữ thần Titan trong thần thoại Hy Lạp[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi