578 Happelia

tiểu hành tinh

578 Happelia

Tên
Tên Happelia
Tên chỉ định 1905 RZ
Phát hiện
Người phát hiện M. F. Wolf
Ngày phát hiện 1 tháng 11 năm 1905
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 8 tháng 10 năm 1999 (ngJ 2451459.5)
Độ lệch tâm (e) 0.195
Bán trục lớn (a) 2.749 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.214 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.285 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.559 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 6.153°
Kinh độ (Ω) 29.909°
Acgumen (ω) 260.299°
Độ bất thường trung bình (M) -45.560°

578 Happelia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 01.11.1905 ở Heidelberg và được đặt theo tên Carl Happel, họa sĩ người Đức và là ân nhân của đài thiên văn Heidelberg (phòng thí nghiệm Happel ở đại học Heidelberg cũng được đặt theo tên ông)[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi