579 Sidonia

tiểu hành tinh

579 Sidonia

Tên
Tên Sidonia
Tên chỉ định 1905 SD
Phát hiện
Người phát hiện A. Kopff
Ngày phát hiện 3 tháng 11 năm 1905
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.082
Bán trục lớn (a) 3.011 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.763 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.259 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.224 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 11.021°
Kinh độ (Ω) 82.837°
Acgumen (ω) 231.712°
Độ bất thường trung bình (M) 123.646°

579 Sidonia là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Eos[1]. Nó được August Kopff phát hiện ngày 3.11.1905 ở Heidelberg và được đặt theo tên Sidonia, nhân vật trong vở opera "Armide" của Christoph Willibald Gluck (gợi ý từ hai chữ SD trong tên tạm của nó)[2]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa