581 Tauntonia

tiểu hành tinh

581 Tauntonia

Tên
Tên Tauntonia
Tên chỉ định 1905 SH
Phát hiện
Người phát hiện J. H. Metcalf
Ngày phát hiện 24 tháng 12 năm 1905
Nơi phát hiện Taunton, Massachusetts
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.028
Bán trục lớn (a) 3.216 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 3.128 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.305 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.768 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 21.854°
Kinh độ (Ω) 102.761°
Acgumen (ω) 31.876°
Độ bất thường trung bình (M) 56.782°

581 Tauntonia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được J. H. Metcalf phát hiện ngày 24.12.1905 ở Taunton, Massachusetts (Hoa Kỳ) và được đặt theo tên thành phố Taunton, tiểu bang Massachusetts, nơi có đài thiên văn mà J. H. Metcalf phát hiện ra tiểu hành tinh này[1]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa