582 Olympia

tiểu hành tinh

582 Olympia

Tên
Tên Olympia
Tên chỉ định 1906 SO
Phát hiện
Người phát hiện A. Kopff
Ngày phát hiện 23 tháng 1 năm 1906
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.225
Bán trục lớn (a) 2.609 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.022 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.196 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.214 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 30.017°
Kinh độ (Ω) 155.823°
Acgumen (ω) 310.010°
Độ bất thường trung bình (M) 233.088°

582 Olympia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được A. Kopff phát hiện ngày 23.01.1906 ở Heidelberg và được đặt theo tên Olympia, Hy Lạp[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi