5838 Hamsun

tiểu hành tinh

5838 Hamsun (2170 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

Hamsun
Khám phá
Khám phá bởiCornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Nơi khám pháĐài thiên văn Palomar
Ngày phát hiện29 tháng 9 năm 1973
Tên định danh
5838
Đặt tên theo
Knut Hamsun
2170 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2043834
Viễn điểm quỹ đạo2.8957084
Độ lệch tâm0.1355515
1487.3747909
287.27176
Độ nghiêng quỹ đạo14.35202
186.57799
59.86033
Đặc trưng vật lý
12.1

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa