583 Klotilde

tiểu hành tinh

583 Klotilde

Tên
Tên Klotilde
Tên chỉ định 1905 SP
Phát hiện
Người phát hiện J. Palisa
Ngày phát hiện 31 tháng 12 năm 1905
Nơi phát hiện Viên
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.162
Bán trục lớn (a) 3.170 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.656 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.684 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.644 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 8.251°
Kinh độ (Ω) 257.988°
Acgumen (ω) 253.712°
Độ bất thường trung bình (M) 109.156°

583 Klotilde là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được J. Palisa phát hiện ngày 31.12.1905 ở Viên và được đặt theo tên Klotilde, con gái của nhà thiên văn học người Áo Edmund Weiss, giám đốc đài thiên văn hoàng gia Wien[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi