5896 Narrenschiff

tiểu hành tinh

5896 Narrenschiff (1982 VV10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 11 năm 1982 bởi L. G. KarachkinaNauchnyj.

Narrenschiff
Khám phá
Khám phá bởiL. G. Karachkina
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện12 tháng 11 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định5896
Đặt tên theo
Ship of Fools
1982 VV10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2569913
Viễn điểm quỹ đạo2.3124025
Độ lệch tâm0.0121266
Chu kỳ quỹ đạo1261.3666214
Độ bất thường trung bình118.63092
Độ nghiêng quỹ đạo3.09748
Kinh độ của điểm nút lên104.82424
Acgumen của cận điểm331.39174
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.8

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi