5 (số)

số tự nhiên

5 (năm) là một số tự nhiên ngay sau 4 và ngay trước 6.

  • Số 5 mũ n (n là số tự nhiên khác 0) lần đều được một số có chữ số tận cùng là năm.
  • Tích của 5 với số chẵn là một số chia hết cho mười.
  • Tích của 5 với số lẻ là một số có tận cùng là năm.
  • Số 5 là độ dài của cạnh huyền của tam giác Ai Cập.
  • Số 5 là số nguyên tố.
  • Bình phương của 5 là 25.
  • Căn bậc hai của 5 là 2,23606797749
5
Số đếm5
năm
Số thứ tựthứ năm
Bình phương25 (số)
Lập phương125 (số)
Tính chất
Hệ đếmngũ phân
Phân tích nhân tửsố nguyên tố
Chia hết cho1, 5
Biểu diễn
Nhị phân1012
Tam phân123
Tứ phân114
Ngũ phân105
Lục phân56
Bát phân58
Thập nhị phân512
Thập lục phân516
Nhị thập phân520
Cơ số 36536
Lục thập phân560
Số La MãV
4 5 6

Trong hóa họcSửa đổi

  • 5 là số hiệu nguyên tử của nguyên tố Bo (B).

Tham khảoSửa đổi