6029 Edithrand

tiểu hành tinh

6029 Edithrand (1948 AG) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 14 tháng 1 năm 1948 bởi Lick ObservatoryMt. Hamilton.

Edithrand
Khám phá
Khám phá bởiLick Observatory
Nơi khám pháMt. Hamilton
Ngày phát hiện14 tháng 1 năm 1948
Tên định danh
6029
1948 AG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7806798
Viễn điểm quỹ đạo2.0735684
Độ lệch tâm0.0759911
977.1538711
178.26898
Độ nghiêng quỹ đạo24.27470
106.84723
43.10312
Đặc trưng vật lý
14.1

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi