605 Juvisia

tiểu hành tinh

605 Juvisia

Tên
Tên Juvisia
Tên chỉ định 1906 UU
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 27 tháng 8 năm 1906
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.142
Bán trục lớn (a) 2.998 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.573 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.423 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.192 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 19.657°
Kinh độ (Ω) 342.933°
Acgumen (ω) 15.752°
Độ bất thường trung bình (M) 52.793°
Eponym Juvisy-sur-Orge, France, home thuộc Camille Flammarion)

605 Juvisia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 27.8.1906 ở Heidelberg và được đặt theo tên Juvisy-sur-Orge, Pháp, nơi có đài thiên văn của nhà thiên văn học Camille Flammarion.[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi