6107 Osterbrock

tiểu hành tinh

6107 Osterbrock (1948 AF) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 14 tháng 1 năm 1948 bởi C. A. WirtanenLick Observatory.

Osterbrock
Khám phá
Khám phá bởiC. A. Wirtanen
Nơi khám pháLick Observatory
Ngày phát hiện14 tháng 1 năm 1948
Tên định danh
6107
Đặt tên theo
Donald Edward Osterbrock
1948 AF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7106712
Viễn điểm quỹ đạo2.0199806
Độ lệch tâm0.0829103
930.5303038
182.59484
Độ nghiêng quỹ đạo26.22435
111.09848
85.57367
Đặc trưng vật lý
14.3

Liên kết ngoàiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi