623 Chimaera

tiểu hành tinh

623 Chimaera

Tên
Tên Chimaera
Tên chỉ định 1907 XJ
Phát hiện
Người phát hiện K. Lohnert
Ngày phát hiện 22 tháng 1 năm 1907
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.114
Bán trục lớn (a) 2.461 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.179 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.742 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.860 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 14.137°
Kinh độ (Ω) 308.414°
Acgumen (ω) 124.247°
Độ bất thường trung bình (M) 245.396°

623 Chimaera là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được K. Lohnert phát hiện ngày 22.01.1907 ở Heidelberg và được đặt theo tên núi Chimaera ở vùng Lycia (Anatolia), nơi là nguồn gốc của quái vật Chimera trong thần thoại Hy Lạp[1]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa