625 Xenia

tiểu hành tinh

625 Xenia

Tên
Tên Xenia
Tên chỉ định 1907 XN
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 11 tháng 2 năm 1907
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.226
Bán trục lớn (a) 2.645 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.047 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.243 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.302 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 12.058°
Kinh độ (Ω) 127.677°
Acgumen (ω) 200.004°
Độ bất thường trung bình (M) 138.963°

625 Xenia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được August Kopff phát hiện ngày 11.2.1907 ở Heidelberg và được đặt theo tên Xenia, tên họ của phụ nữ Đức, cũng có thể được gợi ý từ 2 chữ XN (Xenia) trong tên tạm thời của nó[1]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa