626 Notburga

tiểu hành tinh

626 Notburga

Tên
Tên Notburga
Tên chỉ định 1907 XO
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 11 tháng 2 năm 1907
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.243
Bán trục lớn (a) 2.574 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.949 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.199 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.129 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 25.353°
Kinh độ (Ω) 341.802°
Acgumen (ω) 43.562°
Độ bất thường trung bình (M) 42.763°

626 Notburga là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được August Kopff phát hiện ngày 11.2.1907 ở Heidelberg, và được đặt theo tên thánh Notburga, vị thánh của vùng Thung lũng sông Neckar, nơi có đài thiên văn của đại học Heidelberg[1]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa