62 Erato

tiểu hành tinh

62 Erato (phát âm /ɨˈreɪtoʊ/ i-RAY-toe) là một tiểu hành tinh lớn và tối ở vành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Themis. Thành phần cấu tạo của nó dường như bằng cacbonat. Erato được Oskar LesserWilhelm Forster phát hiện ngày 14.9.1860 và là tiểu hành tinh duy nhất do họ phát hiện. Tiểu hành tinh này được đặt theo tên Erato, nữ thần bảo trợ thơ ca trữ tình trong thần thoại Hy Lạp.

62 Erato
Khám phá
Khám phá bởiOskar LesserWilhelm Julius Foerster
Ngày khám phá14/9/1860
Tên chỉ định
Đặt tên theo
Erato
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 31/12/2006 (JD 2454100.5)
Cận điểm quỹ đạo383,868 Gm (2,566 AU)
Viễn điểm quỹ đạo550,315 Gm (3,679 AU)
Bán trục lớn467,092 Gm (3,122 AU)
Độ lệch tâm0,178
Chu kỳ quỹ đạo2.015,178 d (5,52 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 116,72 km/s
Độ bất thường trung bình161,828°
Độ nghiêng quỹ đạo2,223°
Kinh độ của điểm nút lên125,738°
Acgumen của cận điểm273,285°
Đặc trưng vật lý
Kích thước95,4 km
Khối lượng9,1×1017 kg
Mật độ khối lượng thể tích? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt0,0267 m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 20,0504 km/s
Chu kỳ tự quay? d
Suất phản chiếu0,061 [1]
Nhiệt độ~158 K
Kiểu phổC?
Cấp sao tuyệt đối (H)8,76

Tham khảoSửa đổi