638 Moira

tiểu hành tinh

638 Moira là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Joel Hastings Metcalf phát hiện ngày 5.5.1907 ở Taunton, Massachusetts (Hoa Kỳ), và được đặt theo tên Moira, nữ thần trong thần thoại Hy Lạp.[1]

Quỹ đạo của 638 Moira và vị trí của 638 Moira vào ngày 2/5/2013

638 Moira

Tên
Tên Moira
Tên chỉ định 1907 ZQ
Phát hiện
Người phát hiện Joel Hastings Metcalf
Ngày phát hiện 5 tháng 5 năm 1907
Nơi phát hiện Taunton, Massachusetts
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.163
Bán trục lớn (a) 2.732 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.287 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.178 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.517 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 7.716°
Kinh độ (Ω) 103.276°
Acgumen (ω) 129.090°
Độ bất thường trung bình (M) 262.100°

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa