639 Latona

tiểu hành tinh

639 Latona

Tên
Tên Latona
Tên chỉ định 1907 ZT
Phát hiện
Người phát hiện K. Lohnert
Ngày phát hiện 19 tháng 7 năm 1907
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.103
Bán trục lớn (a) 3.022 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.712 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.332 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.254 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 8.562°
Kinh độ (Ω) 280.218°
Acgumen (ω) 66.502°
Độ bất thường trung bình (M) 226.457°

639 Latona là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Eos[1]. Nó được K. Lohnert phát hiện ngày 19.7.1907 ở Heidelberg và được đặt theo tên Latona trong thần thoại La Mã[2]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa