640 Brambilla

tiểu hành tinh

640 Brambilla là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được August Kopff phát hiện ngày 29.8.1907 ở Heidelberg và được đặt theo tên Prinzessi Brambilla, tiểu thuyết của nhà văn Đức E. T. A. Hoffmann[1]

Quỹ đạo của tiểu hành tinh 640 Brambilla

640 Brambilla

Tên
Tên Brambilla
Tên chỉ định 1907 ZW
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 29 tháng 8 năm 1907
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.081
Bán trục lớn (a) 3.157 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.902 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.413 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.611 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 13.389°
Kinh độ (Ω) 235.071°
Acgumen (ω) 34.961°
Độ bất thường trung bình (M) 209.818°

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa