641 Agnes

tiểu hành tinh

641 Agnes

Tên
Tên Agnes
Tên chỉ định 1907 ZX
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 8 tháng 9 năm 1907
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.128
Bán trục lớn (a) 2.220 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.935 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.506 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.309 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.713°
Kinh độ (Ω) 41.089°
Acgumen (ω) 17.947°
Độ bất thường trung bình (M) 163.943°

641 Agnes là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 8.9.1907 ở Heidelberg và được đặt tên là Agnes. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó[1]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa