644 Cosima

tiểu hành tinh

644 Cosima

Tên
Tên Cosima
Tên chỉ định 1907 AA
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 7 tháng 9 năm 1907
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.156
Bán trục lớn (a) 2.599 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.195 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.004 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.191 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.041°
Kinh độ (Ω) 109.930°
Acgumen (ω) 268.400°
Độ bất thường trung bình (M) 137.378°

644 Cosima là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được August Kopff phát hiện ngày 7.9.1907 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Cosima Wagner, con gái của nhà soạn nhạc người Hungary Franz Liszt, và là vợ thứ hai của nhà soạn nhạc người Đức Richard Wagner[1]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa