647 Adelgunde

Tên
Tên Adelgunde
Tên chỉ định 1907 AD
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 11 tháng 9 năm 1907
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Lệch tâm (e) 0.195
Bán trục lớn (a) 2.441 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.966 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.916 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.814 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 7.328°
Kinh độ (Ω) 254.882°
Acgumen (ω) 175.910°
Độ bất thường trung bình (M) 180.906°

647 Adelgunde là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được August Kopff phát hiện ngày 11.9.1907 ở Heidelberg và có lẽ được đặt theo tên công chúa Adelgunde của Bayern[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi