6522 Aci (1991 NQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 7 năm 1991 bởi E. F. HelinPalomar.

Aci
Khám phá
Khám phá bởiE. F. Helin
Nơi khám pháPalomar
Ngày khám phá9 tháng 7 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định6522
1991 NQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9133731
Viễn điểm quỹ đạo2.8583123
Độ lệch tâm0.1980305
Chu kỳ quỹ đạo1346.0498149
Độ bất thường trung bình238.69292
Độ nghiêng quỹ đạo22.12472
Kinh độ của điểm nút lên294.56475
Acgumen của cận điểm314.34675
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.8

Ghi chúSửa đổi

Tham khảoSửa đổi