657 Gunlöd

tiểu hành tinh

657 Gunlöd

Tên
Tên Gunlöd
Tên chỉ định 1908 BV; 1927 SC;
1929 AM; 1936 YJ
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 23 tháng 1 năm 1908
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.115
Bán trục lớn (a) 2.610 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.310 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.911 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.218 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 10.218°
Kinh độ (Ω) 297.813°
Acgumen (ω) 245.326°
Độ bất thường trung bình (M) 352.323°

657 Gunlöd là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu C, có bề mặt tối và thành phần cấu tạo dường như bằng cacbonat nguyên thủy. Nó di chuyển ở quỹ đạo gần nhóm tiểu hành tinh Eunomia, nhưng không thuộc nhóm này. Nó có đường kính khoảng 43 km, suất phản chiếu ánh sáng là khoảng 0.042[1], và thời gian quay vòng là 15,7 giờ[2].

Tiểu hành tinh này do August Kopff phát hiện ngày 23.01.1908 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Gunnlöd trong thần thoại Bắc Âu[3]

Tham khảoSửa đổi

  1. PDS lightcurve data

Liên kết ngoàiSửa đổi