658 Asteria

tiểu hành tinh

658 Asteria

Tên
Tên Asteria
Tên chỉ định 1908 BW
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 23 tháng 1 năm 1908
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.061
Bán trục lớn (a) 2.857 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.684 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.031 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.830 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.509°
Kinh độ (Ω) 351.398°
Acgumen (ω) 60.758°
Độ bất thường trung bình (M) 142.149°

658 Asteria là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Koronis[1]. Nó được August Kopff phát hiện ngày 23.01.1908 ở Heidelberg và được đặt theo tên Asteria, trong thần thoại Hy Lạp[2]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi