6616 Plotinos

tiểu hành tinh

6616 Plotinos (1175 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

Plotinos
Khám phá
Khám phá bởiCornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Nơi khám pháĐài thiên văn Palomar
Ngày phát hiện25 tháng 3 năm 1971
Tên định danh
6616
Đặt tên theo
Plotinus
1175 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1202743
Viễn điểm quỹ đạo2.7109141
Độ lệch tâm0.1222556
1371.3060681
91.88599
Độ nghiêng quỹ đạo6.08857
188.33964
214.34414
Đặc trưng vật lý
14.3

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi