6617 Boethius

tiểu hành tinh

6617 Boethius (2218 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

Boethius
Khám phá
Khám phá bởiCornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Nơi khám pháĐài thiên văn Palomar
Ngày phát hiện25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định6617
Đặt tên theo
Boethius
2218 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9050797
Viễn điểm quỹ đạo2.5161595
Độ lệch tâm0.1382146
Chu kỳ quỹ đạo1200.5201454
Độ bất thường trung bình306.07398
Độ nghiêng quỹ đạo3.42478
Kinh độ của điểm nút lên68.38092
Acgumen của cận điểm281.07396
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.9

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi