663 Gerlinde

tiểu hành tinh

663 Gerlinde

Tên
Tên Gerlinde
Tên chỉ định 1908 DG
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 24 tháng 6 năm 1908
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.154
Bán trục lớn (a) 3.061 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.590 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.531 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.355 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 17.851°
Kinh độ (Ω) 233.036°
Acgumen (ω) 310.460°
Độ bất thường trung bình (M) 121.668°

663 Gerlinde là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được August Kopff phát hiện ngày 24.6.1908 ở Heidelberg và được đặt theo tên Gerline, tên họ của phụ nữ Đức[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi