664 Judith

tiểu hành tinh

664 Judith

Tên
Tên Judith
Tên chỉ định 1908 DH
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 24 tháng 6 năm 1908
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.219
Bán trục lớn (a) 3.208 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.507 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.910 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.747 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 8.595°
Kinh độ (Ω) 172.868°
Acgumen (ω) 97.125°
Độ bất thường trung bình (M) 65.773°

664 Judith là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được August Kopff phát hiện ngày 24.6.1908 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Judith, nhân vật trong Cựu Ước, được soạn thành kịch trong vở Judith của Friedrich Hebbel[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi