6657 Otukyo

tiểu hành tinh

6657 Otukyo (1992 WY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 11 năm 1992 bởi A. SugieĐài thiên văn Dynic.

Otukyo
Khám phá
Khám phá bởiA. Sugie
Nơi khám pháĐài thiên văn Dynic
Ngày phát hiện17 tháng 11 năm 1992
Tên chỉ định
6657
1992 WY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7388013
Viễn điểm quỹ đạo2.8174597
Độ lệch tâm0.2367420
1255.9325807
228.17082
Độ nghiêng quỹ đạo5.07355
233.68225
113.16602
Đặc trưng vật lý
14.6

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi