665 Sabine

tiểu hành tinh

665 Sabine là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Wilhelm Lorenz phát hiện ngày 22.7.1908 ở Heidelberg và được đặt theo tên Sabine, tên họ của phụ nữ Pháp[1]

Mô hình 3D của 665 Sabine

665 Sabine

Tên
Tên Sabine
Tên chỉ định 1908 DK
Phát hiện
Người phát hiện W. Lorenz
Ngày phát hiện 22 tháng 7 năm 1908
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.167
Bán trục lớn (a) 3.149 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.623 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.675 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.588 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 14.746°
Kinh độ (Ω) 298.577°
Acgumen (ω) 319.941°
Độ bất thường trung bình (M) 162.320°

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi