666 Desdemona

tiểu hành tinh

666 Desdemona là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được August Kopff phát hiện ngày 23.7.1908 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Desdemona, nhân vật trong vở kịch Othello của Shakespeare (có thể một phần do 2 chữ DM (Desdemona) trong tên tạm của tiểu hành tinh này[1]

666 Desdemona
Khám phá
Khám phá bởiAugust Kopff
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện23 tháng 7 năm 1908
Tên chỉ định
Tên chỉ định666 Desdemona
Đặt tên theo
Desdemona
1908 DM
Tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Cận điểm quỹ đạo1.973 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo3.212 ĐVTV
Bán trục lớn2.592 ĐVTV
Độ lệch tâm0.239
Chu kỳ quỹ đạo4.174 NJ
Độ bất thường trung bình39.077°
Độ nghiêng quỹ đạo7.592°
Kinh độ của điểm nút lên215.651°
Acgumen của cận điểm173.911°

Ghi chúSửa đổi

Đừng lẫn lộn với vệ tinh Desdemona của Sao Thiên Vương.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi