667 Denise

tiểu hành tinh

667 Denise

Tên
Tên Denise
Tên chỉ định 1908 DN
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 23 tháng 7 năm 1908
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.192
Bán trục lớn (a) 3.181 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.569 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.793 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.675 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 25.408°
Kinh độ (Ω) 153.357°
Acgumen (ω) 306.758°
Độ bất thường trung bình (M) 230.064°

667 Denise là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được August Kopff phát hiện ngày 23.7.1908 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Denise tên họ của phụ nữ Pháp (cũng có thể do gợi ý của 2 chữ DN (Denise) trong tên tạm của nó)[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi