668 Dora

tiểu hành tinh

668 Dora

Tên
Tên Dora
Tên chỉ định 1908 DO
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 27 tháng 7 năm 1908
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.232
Bán trục lớn (a) 2.800 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.151 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.449 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.685 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 6.841°
Kinh độ (Ω) 214.619°
Acgumen (ω) 112.969°
Độ bất thường trung bình (M) 260.080°

668 Dora là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Dora[1]. Nó được August Kopff phát hiện ngày 27.7.1908 ở Heidelberg và được đặt theo tên Dora, một người bạn của vợ August Kopff (cũng có thể được gợi ý từ 2 chữ DO (DOra) trong tên tạm thời của nó)[2]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi