669 Kypria

tiểu hành tinh

669 Kypria

Tên
Tên Kypria
Tên chỉ định 1908 DQ
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 20 tháng 8 năm 1908
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.083
Bán trục lớn (a) 3.010 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.760 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.260 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.221 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 10.793°
Kinh độ (Ω) 170.955°
Acgumen (ω) 114.967°
Độ bất thường trung bình (M) 243.298°

669 Kypria là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Eos[1]. Nó được August Kopff phát hiện ngày 20.8.1908 ở Heidelberg và được đặt theo tên Kypria, bài thơ đôi khi được coi là của Homer, dùng như lời dẫn nhập vào tác phẩm Iliad[2]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi