670 Ottegebe

tiểu hành tinh

670 Ottegebe

Tên
Tên Ottegebe
Tên chỉ định 1908 DR
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 20 tháng 8 năm 1908
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.191
Bán trục lớn (a) 2.808 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.271 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.344 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.705 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 7.535°
Kinh độ (Ω) 174.862°
Acgumen (ω) 195.030°
Độ bất thường trung bình (M) 214.025°

670 Ottegebe là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được August Kopff phát hiện ngày 20.8.1908 ở Heidelberg và được đặt theo tên Ottegebe, nhân vật trong vở kịch Der arme Heinrich của Gerhardt Hauptmann[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi