671 Carnegia

tiểu hành tinh

671 Carnegia

Tên
Tên Carnegia
Tên chỉ định 1908 DV
Phát hiện
Người phát hiện J. Palisa
Ngày phát hiện 21 tháng 9 năm 1908
Nơi phát hiện Viên
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.068
Bán trục lớn (a) 3.091 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.881 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.301 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.435 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 8.036°
Kinh độ (Ω) 0.768°
Acgumen (ω) 95.628°
Độ bất thường trung bình (M) 199.695°

671 Carnegia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Johann Palisa phát hiện ngày 21.9.1908 ở Viên, và được đặt theo tên Viện CarnegieWashington, DC, do Andrew Carnegie sáng lập[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi