673 Edda

tiểu hành tinh

673 Edda

Tên
Tên Edda
Tên chỉ định 1908 EA
Phát hiện
Người phát hiện Joel Hastings Metcalf
Ngày phát hiện 20 tháng 9 năm 1908
Nơi phát hiện Taunton, Massachusetts
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.010
Bán trục lớn (a) 2.816 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.843 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.726 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.876°
Kinh độ (Ω) 226.912°
Acgumen (ω) 258.835°
Độ bất thường trung bình (M) 61.655°

673 Edda là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Joel Hastings Metcalf phát hiện ngày 20.9.1908 ở Taunton, Massachusetts (Hoa Kỳ), và được đặt theo tên Edda, tập thơ thần thoại Bắc Âu[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi