674 Rachele

tiểu hành tinh

674 Rachele

Tên
Tên Rachele
Tên chỉ định 1908 EP
Phát hiện
Người phát hiện W. Lorenz
Ngày phát hiện 28 tháng 10 năm 1908
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.191
Bán trục lớn (a) 2.929 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.370 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.487 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.012 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 13.501°
Kinh độ (Ω) 58.252°
Acgumen (ω) 42.449°
Độ bất thường trung bình (M) 78.247°

674 Rachele là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Wilhelm Lorenz phát hiện ngày 28.10.1908 ở Heidelberg và được đặt theo tên Rachele, vợ của nhà thiên văn học người Ý Emilio Bianchi, người tính quỹ đạo của tiểu hành tinh này[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi