6765 Fibonacci

tiểu hành tinh

6765 Fibonacci (1982 BQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 1 năm 1982 bởi Ladislav BrožekĐài thiên văn Kleť.

Fibonacci
Khám phá
Khám phá bởiL. Brožek
Nơi khám pháKleť
Ngày phát hiện20 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định6765
Đặt tên theo
Fibonacci
1982 BQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9493160
Viễn điểm quỹ đạo2.6496150
Độ lệch tâm0.1522743
Chu kỳ quỹ đạo1273.6168362
Độ bất thường trung bình228.98390
Độ nghiêng quỹ đạo4.08326
Kinh độ của điểm nút lên142.35257
Acgumen của cận điểm296.81743
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.3

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

6765 Fibonacci tại Cơ sở dữ liệu vật thể nhỏ JPL